ภัทร์พิชชา เทวัญอุทัยวงศ์ - ประวัติ AF9

แคท AF9 ภัทร์พิชชา เทวัญอุทัยวงศ์ - ประวัติ AF9
แคท AF9 ภัทร์พิชชา เทวัญอุทัยวงศ์ - ประวัติ AF9
แคท AF9 V4 ภัทร์พิชชา เทวัญอุทัยวงศ์ – ประวัติ AF9
ชื่อ – สกุล : นางสาวภัทร์พิชชา เทวัญอุทัยวงศ์ (PHATPITCHA THEAWAN-AUTHAIWONG)
ชื่อเล่น : แคท (KAT)
อายุ :16 ปี
วัน/เดือน/ปี เกิด : 1 ตุลาคม 2538
น้ำหนัก : 46 กก.
ส่วนสูง : 160 ซม.
ภูมิลำเนา : จ.นครสวรรค์
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 4
สถาบัน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
สาขาวิชา : ดุริยางคศิลป์
ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลงไทย, ลูกทุ่ง, สากล
ความใฝ่ฝันในชีวิต : นักร้อง
แนวเพลงที่ถนัด : เพลงไทย, POP
ข้อมูลเพิ่มเติม
- เคยเข้า Audition ในรายการ True AF8 (ที่ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบเปียโน)
 ที่มา  tlcthai.com
 
Copyright 2014 - 2013 ครีมบีอาลําปาง All rights reserved