ไอซ์ อามีนา

ประวัติ ไอซ์ อามีนา  - รับบท  เอวา ใน ตะวันฉายในม่านเมฆ
ประวัติ ไอซ์ อามีนา  - รับบท  เอวา ใน ตะวันฉายในม่านเมฆ
ชื่อจริง : อามีนา กูล
ชื่อเล่น : ไอซ์
วันเกิด : 27 เมษายน พ.ศ.2536
ประวัติครอบครัว
- เป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้อง 5 คน
การศึกษา
- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา
ผลงาน
ภาพยนตร์
- พ.ศ.2555 รักสุดทีน รับบท..มินตรา(มิ้นท์)
รางวัลที่ไ่ด้รับ
- มิสมอเตอร์โชว์ 2010.
ประวัติ ไอซ์ อามีนา  - รับบท  เอวา ใน ตะวันฉายในม่านเมฆ
ประวัติ ไอซ์ อามีนา  - รับบท  เอวา ใน ตะวันฉายในม่านเมฆ

ประวัติ ไอซ์ อามีนา - รับบท เอวา ใน ตะวันฉายในม่านเมฆ
ประวัติ ไอซ์ อามีนา  - รับบท  เอวา ใน ตะวันฉายในม่านเมฆ 

ประวัติ ไอซ์ อามีนา - รับบท เอวา ใน ตะวันฉายในม่านเมฆ
ประวัติ ไอซ์ อามีนา  - รับบท  เอวา ใน ตะวันฉายในม่านเมฆ
ที่มา :  เด็กดี
 
Copyright 2014 - 2013 ครีมบีอาลําปาง All rights reserved