อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์

ทับทิม-อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์
ประวัติส่วนตัวของ ทับทิม อัญรินทร์
ชื่อ-นามสกุล : อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์
ชื่อเล่น : ทับทิม
วันเกิด :  21 ต.ค. 2533
อายุ: 22 ปี
ส่วนสูง : 161 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 42 กิโลกรัม
การศึกษาของ ทับทิม อัญรินทร์
มัธยมศึกษา : โรงเรียนอุดมศึกษา
อุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผลงานของ ทับทิม อัญรินทร์
Cleo Star Popular Vote 2007
รองชนะเลิศอันดับ 1 Utaitip Freshy Idol 2008
ละครเรื่อง ขุนเหล็ก 2
ละครเรื่อง รักแท้แก้ได้
ละครเรื่อง กำนันอี๊ด
ละครเรื่อง ธิดาวานร 2
ละครเรื่อง ตะวันยอแสง
ละครเรื่อง เหนือมนุษย์
ละครเรื่อง คู่แค้นแสนรัก

ทับทิม-อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์
ทับทิม-อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์
ทับทิม-อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์
ทับทิม-อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์
ทับทิม-อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์
  ที่มา  tlcthai.com
ทับทิม-อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์
 
Copyright 2014 - 2013 ครีมบีอาลําปาง All rights reserved