หน้ากากปีศาจ Gaksital/The Bride Mask

หน้ากากปีศาจ Gaksital/The Bride Mask

ชื่อหนังอื่นๆ : N/A
นักแสดง : Joo Won, Jin Se Yun
กำกับโดย : N/A
จำนวนตอน : 24
ปี : 2012
ออกอากาศ : 30 พ.ค. 2012 - 30 ส.ค. 2012
ออกอากาศทาง KBS2 ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา 21:55 น.


รูปแบบพากย์ไทย

ใส่รหัสนี้ดูคลิปbell

ตอน1-1
ตอน1-2
ตอน1-3
ตอน1-4
ตอน2-1
ตอน2-2
ตอน2-3
ตอน2-4
ตอน3-1
ตอน3-2
ตอน3-3
ตอน3-4
ตอน4-1
ตอน4-2
ตอน4-3
ตอน4-4
ตอน5-1
ตอน5-2
ตอน5-3
ตอน5-4
ตอน6-1
ตอน6-2
ตอน6-3
ตอน6-4
ตอน7-1
ตอน7-2
ตอน7-3
ตอน7-4
ตอน8-1
ตอน8-2
ตอน8-3
ตอน8-4
ตอน9-1
ตอน9-2
ตอน9-3
ตอน9-4
ตอน10-1
ตอน10-2
ตอน10-3
ตอน10-4
ตอน11-1
ตอน11-2
ตอน11-3
ตอน11-4
ตอน12-1
ตอน12-2
ตอน12-3
ตอน12-4
ตอน13-1
ตอน13-2
ตอน13-3
ตอน13-4
ตอน14-1
ตอน14-2
ตอน14-3
ตอน14-4
ตอน15-1
ตอน15-2
ตอน15-3
ตอน15-4
ตอน16-1
ตอน16-2
ตอน16-3
ตอน16-4
ตอน17-1
ตอน17-2
ตอน17-3
ตอน17-4
ตอน18-1
ตอน18-2
ตอน18-3
ตอน18-4
ตอน19-1
ตอน19-2
ตอน19-3
ตอน19-4
ตอน20-1
ตอน20-2
ตอน20-3
ตอน20-4
ตอน21-1
ตอน21-2
ตอน21-3
ตอน21-4
ตอน22-1
ตอน22-2
ตอน22-3
ตอน22-4
ตอน23-1
ตอน23-2
ตอน23-3
ตอน23-4
ตอน24-1
ตอน24-2
ตอน24-3
ตอน24-4
ตอน25-1
ตอน25-2
ตอน25-3
ตอน25-4
ตอน26-1
ตอน26-2
ตอน26-3
ตอน26-4
ตอน27-1
ตอน27-2
ตอน27-3
ตอน27-4
ตอน28-1
ตอน28-2
ตอน28-3
ตอน28-4 เปลี่ยนลิงค์ใหม่4-5-56 end


รูปแบบบรรยายไทย

ตอน1-1
ตอน1-2
ตอน1-3
ตอน1-4
ตอน1-5
ตอน2-1 9-6-55 เปลี่ยนลิงค์ใหม่
ตอน2-2
ตอน2-3 9-6-55 เปลี่ยนลิงค์ใหม่
ตอน2-4
ตอน2-5
ตอน3-1
ตอน3-2
ตอน3-3
ตอน3-4
ตอน3-5
ตอน4-1
ตอน4-2
ตอน4-3
ตอน4-4
ตอน4-5
ตอน5-1
ตอน5-2
ตอน5-3
ตอน5-4
ตอน5-5
ตอน6-1
ตอน6-2
ตอน6-3
ตอน6-4
ตอน6-5
ตอน7-1
ตอน7-2
ตอน7-3
ตอน7-4
ตอน7-5
ตอน8-1
ตอน8-2
ตอน8-3
ตอน8-4
ตอน8-5
ตอน9-1
ตอน9-2
ตอน9-3
ตอน9-4
ตอน9-5
ตอน10-1
ตอน10-2
ตอน10-3
ตอน10-4 30-6-55 เปลี่ยนลิงค์ใหม่
ตอน10-5
ตอน11-1 11-7-55 เปลี่ยนลิงค์ใหม่
ตอน11-2
ตอน11-3
ตอน11-4
ตอน11-5
ตอน12-1
ตอน12-2
ตอน12-3
ตอน12-4
ตอน12-5
ตอน13-1
ตอน13-2
ตอน13-3
ตอน13-4
ตอน13-5
ตอน14-1
ตอน14-2
ตอน14-3
ตอน14-4
ตอน14-5
ตอน15-1
ตอน15-2
ตอน15-3
ตอน15-4
ตอน15-5
ตอน16-1
ตอน16-2
ตอน16-3
ตอน16-4
ตอน16-5
ตอน17-1
ตอน17-2
ตอน17-3
ตอน17-4
ตอน17-5
ตอน18-1
ตอน18-2เปลี่ยนลิงค์ใหม่ 6-8-55
ตอน18-3เปลี่ยนลิงค์ใหม่ 6-8-55
ตอน18-4
ตอน18-5 เปลี่ยนลิงค์ใหม่ 3-8-55
ตอน19-1
ตอน19-2
ตอน19-3
ตอน19-4
ตอน19-5  
ตอน20-1
ตอน20-2
ตอน20-3
ตอน20-4
ตอน20-5
ตอน21-1
ตอน21-2
ตอน21-3
ตอน21-4
ตอน21-5
ตอน22-1
ตอน22-2
ตอน22-3
ตอน22-4
ตอน22-5
ตอน23-1
ตอน23-2
ตอน23-3
ตอน23-4
ตอน23-5
ตอน24-1
ตอน24-2
ตอน24-3
ตอน24-4
ตอน24-5
ตอน25-1
ตอน25-2
ตอน25-3
ตอน25-4
ตอน25-5
ตอน26-1
ตอน26-2
ตอน26-3 8-9-55 เปลี่ยนลิงค์ใหม่
ตอน26-4
ตอน26-5
ตอน27-1
ตอน27-2
ตอน27-3 8-9-55 เปลี่ยนลิงค์ใหม่
ตอน27-4
ตอน27-5
ตอน28-1
ตอน28-2
ตอน28-3
ตอน28-4
ตอน28-5 End 7-9-55
 
Copyright 2014 - 2013 ครีมบีอาลําปาง All rights reserved