Iris นักฆ่าล่าหัวใจเธอ พากย์ไทย

Iris นักฆ่าล่าหัวใจเธอ พากย์ไทย(ออนแอร์ทางช่อง7 เริ่ม18-12-53) ส-อา 53   

IRIS พากย์ไทย ได้จัดทำลิงค์สำรองไว้ให้อีก 1 ชุด อยู่ที่หน้า 2 สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการดูที่ลิงค์ชุดแรกหรือพบลิงค์ไหนเสียก็ให้ไปเลือกดู ได้เลย

ลิงค์ชุดแรก

pass  :  Town  แนะนำให้ COPY แล้วนำไปวางไว้ที่ช่องใส่รหัส )
1-1
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1292744717M0 พากย์ไทย
1-2
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1292746238M0 พากย์ไทย
1-3
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1292747851M0 พากย์ไทย
2-1  พิมพ์ Town
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1292749198M0 พากย์ไทย
2-2
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1292750585M0 พากย์ไทย
2-3
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1292751961M0 พากย์ไทย
3-1
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1292753888M0 พากย์ไทย
3-2
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1292755254M0 พากย์ไทย
3-3
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1292757183M0 พากย์ไทย
4-1
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1292758584M0 พากย์ไทย
4-2
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1292760541M0 พากย์ไทย
4-3
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1292762458M0 พากย์ไทย
5-1
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293089158M0 พากย์ไทย
5-2
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293090761M0 พากย์ไทย
5-3
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293093163M0 พากย์ไทย
6-1
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293112938M0 พากย์ไทย
6-2
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293114375M0 พากย์ไทย
6-3
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293116325M0 พากย์ไทย
7-1
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293118483M0 พากย์ไทย
7-2
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293120026M0 พากย์ไทย
7-3
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293121910M0 พากย์ไทย
8-1
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293146693M0 พากย์ไทย (ดูได้ปกติ ไม่ติดรหัส)
8-2
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293148343M0 พากย์ไทย
8-3
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293149782M0 พากย์ไทย
9-1
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293152096M0 พากย์ไทย
9-2
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293154368M0 พากย์ไทย
9-3
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293156252M0 พากย์ไทย
10-1
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293157811M0 พากย์ไทย
10-2
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293159766M0 พากย์ไทย
10-3
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293161533M0 พากย์ไทย
11-1
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293432987M0 พากย์ไทย
11-2
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293434449M0 พากย์ไทย
11-3
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293436401M0 พากย์ไทย
12-1
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293437137M0 พากย์ไทย
12-2
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293443850M0 พากย์ไทย
12-3
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293443351M0 พากย์ไทย
13-1
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293609187M0 พากย์ไทย
13-2
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293611889M0 พากย์ไทย
13-3
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293613558M0 พากย์ไทย
14-1
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293629619M0 พากย์ไทย
14-2
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293631199M0 พากย์ไทย
14-3
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293632617M0 พากย์ไทย
15-1
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293678126M0 พากย์ไทย
15-2
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293704510M0 พากย์ไทย
15-3
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293705801M0 พากย์ไทย
16-1
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293708602M0 พากย์ไทย
16-2
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293710074M0 พากย์ไทย
16-3
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293711562M0 พากย์ไทย
17-1
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293714209M0 พากย์ไทย
17-2
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293721218M0 พากย์ไทย
17-3
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293725599M0 พากย์ไทย
18-1
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293796693M0 พากย์ไทย
18-2
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293798114M0 พากย์ไทย
18-3
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293799080M0 พากย์ไทย
19-1
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293806499M0 พากย์ไทย
19-2
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293807847M0 พากย์ไทย
19-3
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293809286M0 พากย์ไทย
20-1
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293847560M0 พากย์ไทย
20-2
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293849343M0 พากย์ไทย
20-3
http://video.mthai.com/player.php?id=24M1293851361M0 พากย์ไทย
 END จบ
 
Copyright 2014 - 2013 ครีมบีอาลําปาง All rights reserved