ธันยบูรณ์ วงศ์วาสิน (บูรณ์) – the star 9 (8 คนสุดท้าย)

ประวัติ ธันยบูรณ์ วงศ์วาสิน (บูรณ์) – the star 9 (8 คนสุดท้าย)
ประวัติ ธันยบูรณ์ วงศ์วาสิน (บูรณ์) – the star 9 (8 คนสุดท้าย)
ชื่อ : บูรณ์ ธันยบูรณ์ วงศ์วาลิน

อายุ : 22 ปี

เกิด : 11 กันยายน 1990

กำลังเรียนอยู่ : MUIC, Mahidol University International College ปี2 BBA,marketing

ความสามารถ : ร้องเพลง และ เล่นกีฬา ประเภท แบตมินตัน บาส บอล ปิงปอง วอลเล่ ขี่ม้า

Awards : เคยแข่ง แบตมินตัน ทีมRISแข่งแบดมินตัน Varsity ที่ฮ่องกง (ได้ที่ 1) และ ที่สิงค์โปร์ โรงเรียนอินเตอร์ ในเอเชีย


ประวัติ ธันยบูรณ์ วงศ์วาสิน (บูรณ์) – the star 9 (8 คนสุดท้าย)
ประวัติ ธันยบูรณ์ วงศ์วาสิน (บูรณ์) – the star 9 (8 คนสุดท้าย)

ประวัติ ธันยบูรณ์ วงศ์วาสิน (บูรณ์) – the star 9 (8 คนสุดท้าย)
ประวัติ ธันยบูรณ์ วงศ์วาสิน (บูรณ์) – the star 9 (8 คนสุดท้าย)

ประวัติ ธันยบูรณ์ วงศ์วาสิน (บูรณ์) – the star 9 (8 คนสุดท้าย)
ประวัติ ธันยบูรณ์ วงศ์วาสิน (บูรณ์) – the star 9 (8 คนสุดท้าย)

ประวัติ ธันยบูรณ์ วงศ์วาสิน (บูรณ์) – the star 9 (8 คนสุดท้าย)
ประวัติ ธันยบูรณ์ วงศ์วาสิน (บูรณ์) – the star 9 (8 คนสุดท้าย)

ประวัติ ธันยบูรณ์ วงศ์วาสิน (บูรณ์) – the star 9 (8 คนสุดท้าย)
ประวัติ ธันยบูรณ์ วงศ์วาสิน (บูรณ์) – the star 9 (8 คนสุดท้าย)

ประวัติ ธันยบูรณ์ วงศ์วาสิน (บูรณ์) – the star 9 (8 คนสุดท้าย)
ประวัติ ธันยบูรณ์ วงศ์วาสิน (บูรณ์) – the star 9 (8 คนสุดท้าย)


ประวัติ ธันยบูรณ์ วงศ์วาสิน (บูรณ์) – the star 9 (8 คนสุดท้าย)
ประวัติ ธันยบูรณ์ วงศ์วาสิน (บูรณ์) – the star 9 (8 คนสุดท้าย)


ประวัติ ธันยบูรณ์ วงศ์วาสิน (บูรณ์) – the star 9 (8 คนสุดท้าย)
ประวัติ ธันยบูรณ์ วงศ์วาสิน (บูรณ์) – the star 9 (8 คนสุดท้าย)

ประวัติ ธันยบูรณ์ วงศ์วาสิน (บูรณ์) – the star 9 (8 คนสุดท้าย)
ประวัติ ธันยบูรณ์ วงศ์วาสิน (บูรณ์) – the star 9 (8 คนสุดท้าย)

ประวัติ ธันยบูรณ์ วงศ์วาสิน (บูรณ์) – the star 9 (8 คนสุดท้าย)
ประวัติ ธันยบูรณ์ วงศ์วาสิน (บูรณ์) – the star 9 (8 คนสุดท้าย)
ที่มา tlcthai
 
Copyright 2014 - 2013 ครีมบีอาลําปาง All rights reserved